Seguretat en l’ús dels medicaments

El tercer lliurament dels articles sobre medicaments fets pels farmacèutics de la Gerència de la Catalunya Central de l’ICS. Sobre la seguretat en el seu ús

Anuncis

Automedicació i ús responsable dels medicaments

Segon lliurament dels articles dels farmacèutics de primària de la Gerència de Catalunya Central de l’ICS